درباره ما

گروه صنعتی روسیران با بیش از2 دهی سابقه در زمینه فروش پالت چوبی قیمت پالت چوبی و ساخت پالت چوبی هم اکنون درزمینی به مساحت 14 هزار متر مربع

آخرین پالت ها